ปลอกสวม เกรดเอ จากญี่ปุ่น สำหรับแยกนิ้ว และกันเสียดสีบริเวณกระดูกนิ้วโป้ง (เป็นน้อย)

฿450.00

[:Th]

ปลอกสวม เกรดเอ จากญี่ปุ่น สำหรับแยกนิ้ว และ กันเสียดสีบริเวณกระดูกโปนนิ้วโป้ง (เป็นน้อย)

ยืดออกเพื่อสวมเข้าที่นิ้วโป้ง
และนิ้วชี้ เพื่อแยกนิ้วออกจากกัน