ปลอกสวม เกรดเอ จากญี่ปุ่น สำหรับแยกนิ้ว และ กันเสียดสีบริเวณกระดูกโปนนิ้วโป้ง (เป็นมาก)

฿480.00

[:Th]

ปลอกสวม เกรดเอ จากญี่ปุ่น สำหรับแยกนิ้ว และ กันเสียดสีบริเวณกระดูกโปนนิ้วโป้ง (เป็นมาก)

ยืดออกเพื่อสวมเข้าที่นิ้วโป้ง
และนิ้วชี้ เพื่อแยกนิ้วออกจากกัน