Foot Clinic
คลินิกสุขภาพเท้า

นอกจากจะมีคุณหมอเฉพาะทางเท้า ให้คำปรึกษาว่าควรตัดรองเท้า หรือ แผ่นรองแล้ว ยังสามารถตรวจด้วย เทคโนโลยี่ใหม่ ที่ช่วยได้มากกว่าการหล่อเท้าแบบเดิม ๆ

ตรวจสุขภาพเท้าออนไลน์

บริการตรวจเท้าทางไกล ผ่านมือถือ โดยหมอเฉพาะทาง

บริการตรวจเท้าออนไลน์ ผ่านมือถื ราคา 350 บาท ปัญหาเท้าปรึกษา Foot Clinic by TALON โทร. 028963800 หรือแอดไลน์ @Talon

คลินิกสุขภาพเท้า

คลีนิคสุขภาพเท้า ครบวงจร

ทำไมต้องตรวจวัด การลงน้ำหนักบนฝ่าเท้าด้วย PRESSURE SENSOR IN MOTION มนุษย์เราได้พยายามคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ ในการตรวจวัดเท้า เพื่อให้ได้ผลวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำและนำไปสู่การดูแลรักษาอย่างถูกวิธี ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดจากอิตาลี การตรวจด้วยเครื่อง PRESSURE SENSOR IN MOTION เท่านั้นะช่วยบรรเทาปัญหาสุขภาพเท้า ของคุณได้

ทำไมต้องตรวจวัด การลงน้ำหนักบนฝ่าเท้าด้วย
PRESSURE SENSOR IN MOTION

มนุษย์เราได้พยายามคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ ในการตรวจวัดเท้า เพื่อให้ได้ผลวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำและนำไปสู่การดูแลรักษาอย่างถูกวิธี ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดจากอิตาลี การตรวจด้วยเครื่อง PRESSURE SENSOR IN MOTION เท่านั้นะช่วยบรรเทาปัญหาสุขภาพเท้า ของคุณได้

ขั้นตอนในการสั่งตัดแผ่นรองเฉพาะบุคคล

  1. ลงทะเบียน และถ่ายภาพเท้า เพื่อเก็บประวัติ
  2. วัดเท้าด้วย Platform หรือ Kiosk- Static Analysis เป็นการวัดเท้าจากการยืนเพื่อหาสาเหตุเบื้องตัน โดยการวิเคราะห์ประเภทของเท้า และปัญหาที่พบ-Dynamic Analysis เป็นการวิเคราะห์แรงกดจากการเดิน รวมถึงการถ่ายน้ำหนักลงตำแหน่งใดบ้างบนฝ่าเท้า เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และผลิตแผ่นรองเฉพาะบุคคล ให้แก้ปัญหาได้ตรงที่สุด-Stabillity Test เป็นการวัดความสามารถในการทรงตัว ในขณะยืน 2 ขา และขาเดียว เปิดตาและปิดตา และนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพิ่มเติมกับ Dynamic Analysis เหมาะสำหรับนักกีฬาที่ต้องการเพิ่มสมรรถนะ หรือแก้ปัญหาในขณะออกกำลังกาย
  3. ใช้ Software ล่าสุดที่ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมยอดเยี่ยมในการประมวลข้อมูลเท้าที่ได้รับทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อส่งให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญ และนักกายอุปกรณ์จากประเทศอิตาลี วิเคราะห์ปัญหา เพื่อทำแผ่นรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
  4. เลือกวัสดุที่จะปิดผิวแผ่นรองเท้า ว่าเป็นหนัง หรือ Super Sponge เพื่อลดแรงกระแทก หรือวัสดุที่ป้องกันการติดเชื้อ สำหรับผู้ที่มีบาดแผลที่เท้า
  5. เลือกรองเท้า หรือสั่งตัดรองเท้าเฉพาะบุคคล ที่ต้องการนำมาใส่กับแผ่นรองนี้
  6. เมื่อรองเท้า และแผ่นรองเสร็จ (ประมาณ 1 เดือน) สามารถทดลองใส่ที่โรงงาน พระราม 2 เพื่อตรวงสอบอีกครั้ง หรือจะให้จัดส่งไปที่บ้านเลยก็ได้
ตรวจสุขภาพเท้าออนไลน์

บริการตรวจเท้าทางไกล ผ่านมือถือ โดยหมอเฉพาะทาง

บริการตรวจเท้าออนไลน์ ผ่านมือถื ราคา 350 บาท ปัญหาเท้าปรึกษา Foot Clinic by TALON โทร. 028963800 หรือแอดไลน์ @Talon