เท้าแบน/อุ้งเท้าสูง B011

฿4,990.00

เท้าแบน/อุ้งเท้าสูง
เป็นลักษณะเท้าที่มาจากกรรมพันธุ์ ซึ่งคนที่มีปัญหาเรื่องอุ้งเท้าควรจะต้องใส่รองเท้าที่มี อุ้งเท้า Support ทั้งในบ้าน
และนอกบ้าน เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากคนที่มีปัญหาอุ้งเท้าจะทำให้การเดินไม่สามารถ
กระจายแรงกดได้ทั่วฝ่าเท้า ฝ่าเท้าทำงานหนัก ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย รวมถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เท้าผิดรูป
ในอนาคต