Made To Order
รองเท้าสุขภาพสั่งตัด

บริการรองเท้าสุขภาพสั่งตัด เรามีรองเท้าสุขภาพมากมาย พร้อมบริการลูกค้าที่ประสบปัญหาเรื่อง สุขภาพเท้า ซึ่งไม่เพียงแค่เรามีรองเท้าสุขภาพเท่านั้น เรายังมีบริการสั่งตัดรองเท้าสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้มีสุขภาพเท้าที่ดี ซึ่งการจะสั่งตัดรองเท้านั้น เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเท้า คอยให้คำแนะนำในการสั่งตัดรองเท้าอีกด้วย

ทำไมต้องสั่งตัดรองเท้าสุขภาพ และ แผ่นรอง เฉพาะบุคคล

เพราะเท้าแต่ละคนไม่เหมือนกัน!!

เท้าของเราประกอบด้วยกระดูกทั้งสิ้น 26 ชิ้น มีเส้นประสาท หลอดเลือด กล้ามเนื้อ และเอ็นยึดกระดูก มารวมตัวกันเป็นโครงสร้างของเท้าที่มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหว ยืน เดิน ซึ่งลักษณะเท้าของแต่ละบุคคลก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามพันธุกรรม สรีระ หรือกิจกรรมของแต่ละบุึคคล แบ่งลักษณะได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ

แผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลคือ ?

คือ แผ่นรองรองเท้าที่อยู่ด้านในรองเท้า หรือเรียกว่า Insole ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการวัดจะนำมาออกแบบและผลิตแผ่นรองเท้าเฉพาะบุคคล โดยวัตถุประสงค์ของการใช้แผ่นรองฝ่าเท้า เพื่อ

รองเท้าสุขภาพสั่งตัด
รองเท้าสุขภาพสั่งตัด
รองเท้าสุขภาพสั่งตัด

การตรวจวัดเท้าที่ถูกต้อง จะต้องวัดจากการเดิน เพราะปัญหาเท้าส่วนใหญ่ เกิดการการเดินมาก ๆ เครื่องตรวจวัดจากการยืน บอกได้เพียงว่า Arch Type เป็นแบบใด ซึ่งอาจไม่ถูกต้อง 100% การเดินบรเครื่องเท่านั้นจึงจะบอกได้ว่า ท่านมีปัญหาเท้าด้านใด ข้อมูลที่ได้จากการตรวจ จะส่งไปอิตาลี ให้กับคุณหมอ และ ผู้เชียวชาญด้านเท้า (Podatrist) เป็นผู้ออกแบบแผ่นรอง ที่เหมาะสมสำหรับแก้ปัญหาเท้าของเท่านให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ขั้นตอนในการสั่งตัดรองเท้าสุขภาพ เฉพาะบุคคล

  1. ลงทะเบียน และถ่ายภาพเท้า เพื่อเก็บประวัติ
  2. วัดเท้าด้วย Platform หรือ Kiosk- Static Analysis เป็นการวัดเท้าจากการยืนเพื่อหาสาเหตุเบื้องตัน โดยการวิเคราะห์ประเภทของเท้า และปัญหาที่พบ-Dynamic Analysis เป็นการวิเคราะห์แรงกดจากการเดิน รวมถึงการถ่ายน้ำหนักลงตำแหน่งใดบ้างบนฝ่าเท้า เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และผลิตแผ่นรองเฉพาะบุคคล ให้แก้ปัญหาได้ตรงที่สุด-Stabillity Test เป็นการวัดความสามารถในการทรงตัว ในขณะยืน 2 ขา และขาเดียว เปิดตาและปิดตา และนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพิ่มเติมกับ Dynamic Analysis เหมาะสำหรับนักกีฬาที่ต้องการเพิ่มสมรรถนะ หรือแก้ปัญหาในขณะออกกำลังกาย
  3. ใช้ Software ล่าสุดที่ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมยอดเยี่ยมในการประมวลข้อมูลเท้าที่ได้รับทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อส่งให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญ และนักกายอุปกรณ์จากประเทศอิตาลี วิเคราะห์ปัญหา เพื่อทำแผ่นรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
  4. เลือกวัสดุที่จะปิดผิวแผ่นรองเท้า ว่าเป็นหนัง หรือ Super Sponge เพื่อลดแรงกระแทก หรือวัสดุที่ป้องกันการติดเชื้อ สำหรับผู้ที่มีบาดแผลที่เท้า
  5. เลือกรองเท้า หรือสั่งตัดรองเท้าเฉพาะบุคคล ที่ต้องการนำมาใส่กับแผ่นรองนี้
  6. เมื่อรองเท้า และแผ่นรองเสร็จ (ประมาณ 1 เดือน) สามารถทดลองใส่ที่โรงงาน พระราม 2 เพื่อตรวงสอบอีกครั้ง หรือจะให้จัดส่งไปที่บ้านเลยก็ได้