รองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน M007 - รองเท้าสุขภาพ Talon

รองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน M007

฿5,990.00

รองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
ผู้ป่วยเบาหวานจะมีปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน จึงเป็นสาเหตุทำให้ระบบประสาทและหลอดเลือดส่วน
ปลายถูกทำลาย จากสาเหตุข้างต้นทำให้ประสาทการรับรู้เสียหาย เวลาเท้าเป็นแผลจะไม่รู้สึก รวมถึง
ระบบประสาทสั่งการกล้ามเนื้อเท้า เสียหายทำให้ เท้าผิดรูป ดังนั้นแรงกดการเดินจึงกระจายได้ไม่ดี ทำให่แรงกด
การเดินลงไปที่จุดใดจุดหนึ่งมากเกินไป จนทำให้เกิดแผลกดทับ