เท้าบอกลักษณะนิสัย

แนวคิดที่ว่ารูปร่างเท้าของบุคคลสามารถเปิดเผยลักษณะนิสัยหรือลักษณะบุคลิกภาพเป็นแนวคิดที่พบในความเชื่อดั้งเดิมและความเชื่อทางวิทยาศาสตร์เทียมบางอย่าง ซึ่งคล้ายกับวิชาดูเส้นลายมือหรือโหราศาสตร์ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนคำกล่าวอ้างเหล่านี้ ความแม่นยำที่รับรู้ได้นั้นน่าจะเกิดจากผลกระทบของ Forer หรือ Barnum ซึ่งข้อความทั่วไปจะถูกมองว่าถูกต้องสำหรับแต่ละบุคคล
ต่อไปนี้เป็นภาพรวมโดยย่อของความเชื่อดั้งเดิมบางส่วนเหล่านี้:
เท้าบอกลักษณะนิสัย
The Square Foot หรือ ‘Peasant Foot’: เท้าประเภทนี้มีลักษณะเฉพาะคือนิ้วเท้าทั้งหมดยาวเกือบเท่ากัน โดยนิ้วหัวแม่เท้าอาจยาวกว่าเล็กน้อย กล่าวกันว่าแนะนำบุคคลที่มีเหตุผล สมดุล รอบคอบ และเชื่อถือได้
เท้าโรมัน: เท้าลักษณะนี้มีนิ้วเท้าแรกยาวและนิ้วเท้าที่เหลือมีขนาดลดลงเป็นเส้นตรง มักจะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ชอบเข้าสังคม มีเสน่ห์ และเข้ากับคนง่าย
เท้ากรีกหรือ ‘เท้าไฟ’: เท้าประเภทนี้มีนิ้วเท้าที่สองที่ยาวกว่านิ้วหัวแม่เท้า มักเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าหาญทางกีฬา และความสามารถทางศิลปะ
เท้าเหยียด: เท้าประเภทนี้มีลักษณะช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างนิ้วหัวแม่เท้าและนิ้วเท้าที่เหลือ กล่าวกันว่าเป็นการบ่งบอกถึงบุคคลที่มีความเป็นส่วนตัว ชอบครุ่นคิด และชอบคิดก่อนลงมือทำ
เท้าอียิปต์: เท้าประเภทนี้มีนิ้วหัวแม่เท้ายาว นิ้วเท้าที่เหลือทำมุม 45 องศา มักเกี่ยวข้องกับบุคคลที่อารมณ์แปรปรวน เจ้าอารมณ์ หรือหุนหันพลันแล่น
อีกครั้ง สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อทางวิทยาศาสตร์เทียม และไม่มีความเชื่อมโยงทางวิทยาศาสตร์ระหว่างรูปร่างเท้ากับลักษณะบุคลิกภาพ สำหรับการประเมินทางจิตวิทยาหรือบุคลิกภาพที่ถูกต้อง วิธีที่ดีที่สุดคือใช้เครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เช่น แบบทดสอบบุคลิกภาพที่ดำเนินการโดยมืออาชีพ

“นึกถึงสุขภาพ้ท้า นึกถึง TALON”  นะคะ
หากคุณไม่เคยตรวจสุขภาพเท้า แนะนำให้ มาที่ ศูนย์สุขภาพเท้า พระราม 2 สอบถาม และนัดตรวจ กับหมอเฉพาะทางเท้า ซึ่งมีเพียง 2 คนในไทย โทร 028963800 หรือ add Line:@talon หรือคลิก https://lin.ee/xIQUSV3