ข้อกำหนดและเงื่อนไข รองเท้าสั่งตัด

 1. คุณลูกค้าต้องทำการวัดตามขั้นตอนตามที่ทางเรากำหนด และถ่ายรูปมาให้ทางเราตรวจสอบก่อนขึ้นตัดทุกครั้ง กรณีที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางร้าน หรือไม่ทำตามขั้นตอน ไม่ส่งรูปตอนวัดมาให้ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับตัด หรือกรณีที่ตัดขึ้นมาแล้ว ลูกค้าใส่ไม่ได้ ทางบริษัท จะไม่ทำการแก้ หรือตัดใหม่ให้นะค่ะ เพราะเป็นความรับผิดชอบของคุณลูกค้าที่จะต้องส่งรายละเอีดมาให้ครบถ้วนในการตัดรองเท้า เนื่องจากรองเท้าที่ตัดจะตัดตามความต้องการเฉพาะบุคคล (กรณีมีข้อสงสัยในการวัด สามารถโทร หรือ ส่งข้อความทางLine มาปรึกษาได้ค่ะ)
 2. สินค้าทุกชิ้นจะใช้บริการจัดส่งของไปรษณีย์ไทยและขนส่งเอกชนKerry เท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามารับสินค้าเองที่ออฟฟิตบริษัท ที่พระราม 2
 3. สินค้าทุกชิ้นจะจัดส่งฟรีภายในประเทศไทยเท่านั้น
 4. สินค้าที่จัดส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ใช่ประเทศไทย ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าขนส่งสินค้า ค่าดำเนินการต่างๆ ค่าศุลกากรรวมถึงภาษีที่เกิดขึ้นปลายทางทั้งหมด
  ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นหลังจากสินค้าได้ออกจากไปรษณีย์เขตของเราแล้ว
 5. คุณลูกค้าต้องทำการชำระเงินเต็มจำนวนก่อน ทางเราถึงจะขึ้นผลิตให้
 6. ความผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินที่ผิดพลาด เข้าผิดบัญชี หรือการทำธุรกรรมทางการเงินใดๆเพื่อเป็นการจ่ายค่าสินค้าโดยที่ทางเราไม่ได้รับเงินจำนวนนั้นๆ ทางเราถือว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าสินค้าและถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินให้ถูกต้องและครบถ้วน
 7. การแจ้งโอนเท็จ การทำให้เข้าใจว่าได้มีการโอนเงินค่าสินค้ามา หรือการกระทำใดๆเพื่อให้เข้าใจว่าได้มีการจ่ายค่าสินค้านั้นแล้ว ทางเราจะถือเป็นความผิดทางอาญาและจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันลูกค้าจากเหล่ามิจฉาชีพ
 8. สินค้าจะใช้ระยะเวลาในการสั่งตัดอยู่ที่ 15-30 วันนับจากวันที่ทางบริษัทฯได้รับการชำระเงิน
 9. การให้ข้อมูลที่อยู่และชื่อผู้รับที่ถูกต้องถือเป็นความรับผิดชอบของทางลูกค้า ในกรณีที่มีการส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ผิดไว้ แล้วมีผู้อื่นเซ็นต์รับโดยที่สินค้าไม่ถึงมือลูกค้า ทางเราจะไม่ชดเชยค่าสินค้าหรือส่งสินค้าให้ใหม่ ยกเว้นในกรณีที่ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นจากทางเรา
 10. ในกรณีที่ให้ที่อยู่และชื่อผู้รับที่ถูกต้อง แต่มีการแอบอ้างเซ็นต์รับสินค้าไปแทน ทางเราจะช่วยติดตามพัสดุนั้นให้อย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือส่งสินค้าให้ใหม่ได้
 

เงื่อนไขการคืนสินค้าและขั้นตอน

 

*ทางเราจะไม่รับคืนสินค้าในทุกๆกรณี แต่จะรับซ่อมในกรณีที่สินค้ามีตำหนิหรือชำรุดเท่านั้น

โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 02-896-3800 ต่อ 107 หรือที่ Line@ : @talon และส่งคืนภายใน 7 วันหลังจากเซ็นต์รับสินค้า พร้อมแจ้งรายละเอียดสินค้าที่จะส่งคืน
ส่งสินค้ากลับโดยใช้กล่องเดิมและปิดกล่องให้เรียบร้อย
นำพัสดุไปส่งที่ไปรษณีย์เท่านั้น
แจ้ง Tracking number กลับมาที่เรา ที่เบอร์ 02-896-3800 ต่อ 107 หรือที่ Line@ : @talon