รองเท้าสำหรับเท้าที่ติดอุปกรณ์ S009

฿4,490.00

รองเท้าสำหรับเท้าที่ติดอุปกรณ์
สำหรับเท้าบางท่านที่ต้องติดอุปกรณ์ในการรักษาเท้าเป็นเวลาชั่วคราวหรือถาวร บางครั้งต้องการหารองเท้า
เพื่อรองรับอุปกรณ์ เพราะต้องการถนอมอุปกรณ์ ในขณะที่บ้างท่านต้องการสำหรับช่วยในการเดิน