แบบทดสอบสุขภาพเท้า

แบบทดสอบสุขภาพเท้า

ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมิณปัญหาสุขภาพเท้า ว่าท่านต้องพบแพทย์หรือต้องการคำแนะนำจากแพทย์หรือไม่ หรือท่านมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคของเท้าหรือไม่ มาทดสอบกันครับ

ท่านอายุเท่าไหร่
2-10 ปี
11-30 ปี
31-55 ปี
56-64 ปี
65 ปีขึ้นไป

Correct!

Wrong!

มีปัญหาเท้า บริเวณใด
ไม่มีปัญหา
ข้อเท้า
กลางเท้า
หน้าเท้า
เท้าผิดรูป ( นิ้วงอ , นิ้วโปน , เท้าแบน , เท้าสูง )

Correct!

Wrong!

เป็นเบาหวานหรือไม่
ไม่เป็น
เป็น

Correct!

Wrong!

มีอาการชาที่เท้าหรือไม่
ไม่
มี

Correct!

Wrong!

เคยเป็นแผลที่เท้าหรือไม่
ไม่เคย
เคย

Correct!

Wrong!

มีอาการ ปวดเท้า หรือไม่
มีอาการ
ไม่มีอาการ

Correct!

Wrong!

ท่านปวดเท้าบริเวณใด
ข้อเท้า
ส้นเท้า
กลางเท้า
หน้าเท้า
ไม่มี อาการ

Correct!

Wrong!

มีแผลเบาหวานขณะนี้หรือไม่
ไม่มี
มี

Correct!

Wrong!

พฤติกรรมของท่านเป็นอย่างไร
ยืนเยอะ
เดินเยอะ
วิ่งเยอะ
นั่งเยอะ

Correct!

Wrong!

ดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่
ไม่ดื่ม
ดื่ม

Correct!

Wrong!

สูบบุหรี่หรือไม่
ไม่สูบ
สูบ

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

ทดสอบสุขภาพเท้า

I'm %%personality%%

%%description%%

But I'm also %%personality%%

%%description%%

Loading...