การประเมินเท้า เพื่อตัดแผ่นรองฝ่าเท้า

ประเมินสุขภาพเท้า
วันนี้ จะมาพูดถึง การประเมินเท้า เพื่อตัดแผ่นรองฝ่าเท้า แบบ ลงน้ำหนัก และ ไม่ลงน้ำหนัก ต่างกันอย่างไร และ แบบไหนมีประสิทธิภาพในการทำแผ่นรองมากกว่ากัน
Dr. สิทธิพงษ์ มีภักดี Pod Med , Clinical adv pod
แผ่นรองฝ่าเท้าแบบ functional orthosis ตือแผ่นรอง ที่ดูแล เท้า ที่อยู่ในองศาไม่ปกติให้ มารองรับแรง น้ำหนัก ให้เท้า อยู่ในระดับ องศาปกติ
เมื่อก่อนเทคนิคการทำแผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล จะใช้เทคนิคการหล่อปูน
และเทคนิคการหล่อปูน หลักสำคัญเพื่อให้เห็น รอยฝ่าเท้า และ ผลิตแผ่นรอง ขึ้นมา เพื่อ รองรับสรีระที่ผิดรูปตั้งแต่ ส้นเท้าถึงหน้าเท้า
ปัจจุบัน จะเป็น ดิจิตอล เทคโนโลยีในการทำแผ่นรองเฉพาะบุคคลแล้ว มาแทนการหล่อ
การใช้ รูปแบบ ดิจิตอล ในการแสกนเท้า จะเห็นออกมา  ใน แบบ 3 มิติ ทุกๆมุมของเท้า ที่ผิดปกติ  หลังจากนั้นสามารถนำขึ้นรูป โดยใช้โปรแกรม ผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าขึ้นมา
แต่เราจะสังเกตเห็นว่า การทำแผ่นรอง ถึงเห็นเทคนิคการประเมินแตกต่างกัน  จากที่หมอได้ค้นคว้า เปรียบเทียบ การ ประเมิน เท้า ใน 3 รูปแบบ คือ
1. การวัดสแกนเท้าแบบไม่ลงน้ำหนัก
2. การวัดสแกนเท้ากึ่งลงน้ำหนัก
3. การวัดสแกนเท้าแบบลงน้ำหนัก
ทั้ง 3 รูปแบบ นี้ เป็นการประเมิน เท้าผู้ใหญ่ หญิงและชาย
ในแบบกึ่งลงน้ำหนัก 6% จะทำให้ ส้นเท้ากว้างขึ้น 15% อุ้งเท้าจะลดลง และ 21% องศาเท้าในส่วนของอุ้งเท้าลดลง
สำหรับการวัดแบบลงน้ำหนักหมด ความกว้างของส้นเท้ากว้างขึ้น 8%  อุ้งเท้าลดลง 20%  และ องศาอุ้งเท้าลดลง 41 %
นอกจากนี้ ยังมีการเปรียบเทียบ เท้า จากส้นเท้าถึงหน้าเท้า จากการวัดเท้า ทั้ง 4 รูปแบบ
1.neutral suspension technique (non-weight-bearing)
 2. partial weight-bearing
3.neutral subtalar joint position
4. full weight-bearing
ผลปรากฏว่า 2,3,4 ของการวัด จะทำให้ ส้นเท้ากว้างขึ้น และอุ้งเท้าลดต่ำลง
ดังนั้น พบว่า การวัดแบบ ลงน้ำหนัก จะส่งผลให้ กว้างขึ้น และ มีอุ้งเท้าที่ต่ำลง
ในขณะที่ functional orthosis  เราต้องการให้ มี arch support ,  support อุ้งเท้าด้านใน เพื่อพยายามลดการบิดแปของข้อเท้าที่ล้มลง ( reduce excessive pronation)
ดังนั้นการตรวจประเมินเท้า หรือแม้แต่การสแกนเท้า  แบบ non weight bearing  จะทำให้เห็น การผิดรูป และรูปทรง ของเท้าได้แม่นยำกว่า
References
1. Root ML. Understanding functional foot orthoses. Pacesetter Magazine. 1982;2(1):6-10.
2. Root M, Weed J, Orien W. Neutral Position Casting Techniques. Los Angeles:Clinical Biomechanics Corporation;1971.
3. Dombroski CE, Balsdon MER, Froats A. The use of a low cost 3D scanning and printing tool in the manufacture of custom-made foot orthoses: a preliminary study. BMC Res Notes. 2014;7(1):443.
4. Houston V, Mason C, Beattie A, et al. The VA-Cyberware lower limb prosthetics-orthotics optical laser digitizer. J Rehabil Res Dev. 1995;32(1):55–73.
5. Wand M, Adams B, Ovsjanikov M, et al. Efficient reconstruction of nonrigid shape and motion from real-time 3D scanner data. ACM Trans Graph. 2009;28(2):15.
6. Chen RK, Y-a J, Wensman J, Shih A. Additive manufacturing of custom orthoses and prostheses – a review. Addit Manuf. 2016;12:77–89.
7. Y-a J, Plott J, Chen R, Wensman J, Shih A. Additive manufacturing of custom orthoses and prostheses–a review. Procedia CIRP. 2015;36:199–204.
8. Walbran M, Turner K, McDaid A. Customized 3D printed ankle-foot orthosis with adaptable carbon fibre composite spring joint. Cogent Eng. 2016;3(1):1227022.
9. Tsung BY, Zhang M, Fan YB, Boone DA. Quantitative comparison of plantar foot shapes under different weight-bearing conditions. J Rehabil Res Dev. 2003;40(6):517-526
10. Root J, Richie D.  A comparison of negative casting techniqes used fo the fabrication of custom ankle foot orthoses.  Podiatry Management.  Sept 2007;129-136
11. Harradine P, Bevan L. A review of the theoretical unified approach to podiatric biomechanics in relation to orthoses theory. J Am Podiatr Med Assoc. 2009;99:317-325.
12.  Landorf K, Keenan A, Rushworth L: Foot Orthosis Prescription Habits of Australian and New Zealand Podiatric Physicians. J Am Podiatr Med Assoc. 1991;91:175-183.
“นึกถึงสุขภาพ้ท้า นึกถึง TALON”  นะคะ
หากคุณไม่เคยตรวจสุขภาพเท้า แนะนำให้ มาที่ ศูนย์สุขภาพเท้า พระราม 2 สอบถาม และนัดตรวจ กับหมอเฉพาะทางเท้า ซึ่งมีเพียง 2 คนในไทย โทร 028963800 หรือ add Line:@talon หรือคลิก https://lin.ee/xIQUSV3